Punkare lyckas bättre enligt forskare

Enligt två forskare på Växjö universitet lyckas punkare bättre än andra när det gäller höga poster i samhället.

Det är Per Dannefjord och Magnus Eriksson som genom enkäter och intervjuer kommit fram till resultatet. Studien som gällt människor som var aktiva punkare mellan åren 1978-1982 har bland annat visat att andelen högskolestuderande är betydligt fler än genomsnittet i Sverige.

Läs mer på SvD: "Punkare klarar sig bra i livet".