Punk fanzines

sniffin' glue omslagPunk fanzines eller bara punkzines var en viktig del i den tidiga punkrörelsen. Det var ofta yngre killar i 16-18 års ålder med skrivmaskiner och magasinen utgjordes sedan av hophäftade papper. Det var underground och det var genuint i den bemärkelsen att det var fansen själva som stod bakom.

Det definivt mest kända av alla punk fanzines var Punk vars första nummer gavs ut i början av 1976. Den startades av Legs McNeil, John Holmstrom och Ged Dunn. Punk gavs ut i New York och lyckades med den för fanzines så ovanliga bedriften att sprida sig långt – till och med i England hade den sina läsare.

Tidningen skulle också bli inflytelserik, inte minst skulle den ge namn åt hela den uppblomstrande musikrörelsen. Dessutom blev det småningom attraktivt att omnämnas i magasinet och det sägs att skivbolagen också blev imponerade av dess genomslag och förstod att det fanns populära band som ännu inte var kontrakterade.

Det kanske mest kända punk fanzinet i England var Sniffin’ Glue.  Magasinet startades av Mark Perry under sommaren 1976. Den var smått ökänd för sina brister i layout och språk, men blev ändå något av en arketyp för punkzines.

Några andra punk fanzines värda att nämna:

Några svenska fanzines:

Här är en sida som har listat flera av fanzinen på svenska och dem är även inskannade i somliga fall.

Fortfarande existerande Maximumrocknroll omslag
Ett idag existerande fanzine som behållit formen och utseende från de gamla förebilderna är Maximumrocknroll som har sin bas i San Fransisco. Maximumrocknroll började redan 1977 som ett radioprogram, som tidning har den funnits sedan 1982 och personen bakom har i båda fallen varit Tim Yohannan. Till dags dato har över 354 nummer gått i tryck (det du ser på bilden är nummer 354).

Maximumrocknroll eller MMR som den smidigare brukar kallas har under lång tid haft ett inflytande på punkscenen och numera finns också en webbsajt: Maximumrocknroll.com. Där kan du även beställa en prenumeration som i skrivande stund kostar $44 för 12 månader.