Svensk punk 1977-81

Utgivningsår 2004
Redaktörer Benke Carlsson, Peter Johansson och Pär Wickholm
Summering Den tidiga punken i Stockholm, Malmö och Göteborg

Svensk punk 1977-81 bokomslagSvensk punk 1977-81 med undertiteln Varför tror du vi låter som vi låter… (en textrad från KSMBs låt ”Tidens tempo”) är ett fantastiskt dokument från den tidiga svenska punkrörelsen.

Boken liknar Please Kill Me i det att den helt består av intervjumaterial från människor som verkligen var inblandade när det begav sig.  Upphovsmännen till Svensk punk 1977-81 Benke Carlsson, Peter Johansson och Pär Wickholm har lyckats leta upp de som var med i banden, skrev fanzines eller på något annat sätt bevittnade rörelsen.

Förutom intervjuerna finns även ett rikt bildgalleri och även faksimiler från tidningsurklipp vilket bildar till en lyckad tidsresa till punkens första år.

Det handlar om punkarnas antagonism med raggarna, vilket kunde ledan till att punkarna blev jagade efter konserter och ibland misshandlade av raggarna som oftast var äldre. Det handlar också om hur olika falanger inom den nya subkulturen ger sig till känna med begrepp som posörpunkare och det föds en purism som sätter riktlinjer för vad som är punk och vad som inte är det.

Boken redogör för avvikelser i hur punken uppträdde i Stockholm, Malmö respektive Göteborg, vilket också indelar boken i tre kapitel. Det är förutom falangerna i Stockholm, Malmös intellektuella inriktning kontra Göteborgs öppenhet.

Svensk punk 1977-81
- Varför tror du vi låter som vi låter… är ett mycket läsvärt dokument från en tid då det verkligen fanns band som tackade nej till skivkontrakt och spelningar om det stred mot deras ideal.  

Alla böcker