Frågor och svar om punk

Då och då händer det att mejl droppar ner i inboxen med frågor som ställs utifrån skolarbeten. En del av dessa finns sammanställda här, vilket ibland redovisas till i mejl för att inte behöva svara på samma frågor om igen.

Fråga: Hur många kvinnliga punkband finns det (sångerskor eller hela band)?
Svar: Förmodligen tusentals, några exempel hittar ni här http://www.punkmusik.nu/punk-kvinnor.html.

Följdfråga: Om resultatet är mindre kvinnliga, vet ni varför den är mindre?
Svar: Detta är ingen enkel fråga att ge ett bestämt svar på. Det har förstås finns/har funnits klart mer manliga punkband och medlemmar i punkband, vilket smittar av sig när det gäller förebilder och kulturella band. Tilläggas kan att rent traditionellt har punk och rockmusik i högre grad tilltalat en manlig publik och punkens uttryck där ofta ilska och aggressivitet är beståndsdelar är antagligen mer typiskt från manliga avsändare än kvinnliga.

Fråga: Vad kan man säga att ordet punk innefattar?
Svar: Ännu en svår fråga och detta svar gör inte anspråk att vara perfekt. Några viktiga grundidéer för mig är att man ska göra saker på sitt eget sätt, allt från att skapa musik som kanske inte överensstämmer med vad som är kommersiellt gångbart och att det inte behövs göras av skolade musiker och till att kunna bryta mot normer (samhällets, vuxenlivets mm) om dessa inte är tilltalande. Rent musikaliskt bör man kunna finna mönster genom att lyssna på band som omnämns på denna sida och andra liknande sidor. Annat som kan belysa frågan kan eventuellt finnas här http://www.punkmusik.nu/punkrock.html.

Fråga: När startade punken?
Svar: Det finns inget givet årtal eller datum som alla är överens om. Åren 1975-1976 är dock vanligt att använda som tiden då punken flammade upp. Man brukar också kalla en del bands stil för proto-punk, vilket föregick denna period. Se vidare http://www.punkmusik.nu/punk-tidslinje.html.

Fråga: Hur ofta uppdaterar ni er sida med ny information eller förnyar den äldre?
Svar: Nytt innehåll tillkommer främst i form av nyheter (som är daterade). Utöver detta försöks det hållas efter med uppdateringar gällande övrigt innehåll, men det är inget 9-5 jobb.

Fråga: Hur har punken utvecklats?
Svar: Detta är en ganska lång fråga att svara på i ett mejl och därför hänvisas till dessa länkar:
http://www.punkmusik.nu (scrolla ner en bit för historik)
http://www.punkmusik.nu/amerikansk-punk.html (historik i andra kolumnen)
http://www.punkmusik.nu/brittisk-punk.html (historik i andra kolumnen)
http://www.punkmusik.nu/punk-tidslinje.html (kronologisk historik)
Det finns helt säkert andra resurser på nätet som är bredare och mer fördjupade i ämnet.

Fråga: Det jag undrar över är om ni möjligtvis har några källor som jag kan referera till och/eller det finns någon viss källkritik?
Svar: Egna kunskaper använts främst då sidan blivit till och det har lyssnats på bandens/artisternas skivor medan texter skrivits så det är väl att betrakta som primära källor. När det gäller de nyhetsrelaterade texterna har ibland pressutskick använts. Böcker som Please Kill Me, Pretty Vacant m.fl. har blivit lästs under åren och säkert har uppgifter från dessa letat sig in på sidan, men någon addering av noter e.d. i efterhand har inte gjorts, i några fall redovisas dock källor och då under artikeln.

Angående källhänvisning till Punkmusik.nu, se Om sidan.