Punk och anarki

Punken som subkultur har genomsyrats av uppror och då är det inte konstigt att en del punkare också anammat anarkin. När olika politiska och filosofiska riktningar bildar ett sammelsurium av idéer kring hur en stat ska vara uppbyggd är anarkins svar att staten och andra institutioner helt ska avskaffas.

Anarkin står för det mest radikala svaret på frågan om statskick med en begäran att avskaffa det. Vad anarkism har för innebörd för den enskilde och hos olika grupperingar kan dock skifta. För en del omhuldas det våldsamma och viljan till förstörelse medan andra anarkisters framtoning gäller en önskan om en förändrad och reformerad värld.

anarki omringat aSymbolen med ett omringat ”A” har förekommit på många skivomslag och dylikt relaterat till punkmusiken, vilken härstammar från den franske filosofen Pierre-Joseph Proudhon. Att placera ett A i en cirkel symboliserade faktumet att hans anarki faktiskt eftersträvade ordning, men väl så olik den rådande ordningen. Proudhon önskade ett samhälle där klassnivåerna suddades ut och medlet för detta var en revolution där samhällets undre skikt gjorde uppror mot de styrande. Han ville sedan se ett nytt samhälle där den profiterande kapitalismen ersattes av ett system där tillgångarna fördelades efter behov.

Proudhon blev en föregångare till senare anarkister, en av dessa var den ryske agitatorn Michail Bakunin. Denne beskriver sin tolkning av anarkismens kärna i följande ordalag:

Vi avvisar med ett ord varje lagstiftning, varje auktoritet och varje privilegierat, legitimerat, officiellt och lagligt inflytande, även om detta har sitt ursprung i allmänna val, då vi är övertygade om att det aldrig kan bli till fördel för några andra än en dominerande och exploaterande minoritet i motsättning till den väldiga, förslavade majoritetens intressen. (Ur Gud och staten)
Punken länkas till anarkism
Anarkism var tidigt ett inslag hos vissa punkband, Sex Pistols döpte bland annat en låt till ”Anarchy In the U.K.”. Något genomgripande anarkistiskt synsätt fanns dock inte alltid utan anarkin ingick bland andra obsceniteter som en del av den chockverkan banden ville förorsaka.

En grupp som med större kontinuitet förespråkade anarkism var Crass. De räknas som en av de viktigaste förebilderna till den subgenre som blivit kallad anarkopunk. Bland svenska punkband inom denna stil brukar Operation omnämnas. Det svenska bandet, Krapotkin, har inte helt otänkbart tagit sitt bandnamn efter en annan rysk anarkist, Peter Kropotkin.

Det har även skett att punkmusik och denna politiska riktning assimilerats i ett parti. Det tyska Anarkistiska Pogopartiet bildades 1981 och har som en av sina slogans ”Arbete suger” ("Arbeit ist Scheiße"). I deras partiprogram finns punkter som att arbetslösa ska få full lön, att polisen ska avskaffas och att droger ska legaliseras. När partiet ställde upp i valet 1998 fick de cirka 0,1 % (ca 35 000) av rösterna.1

Källor:
1. http://sv.wikipedia.org/wiki/Anarkistiska_Pogopartiet